Strona główna

O stowarzyszeniu

Statut

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Muzycznych to inicjatywa nauczycieli i dyrektorów szkół muzycznych z całej Polski. Służy porozumieniu i wymianie doświadczeń w dziedzinie szkolnictwa muzycznego oraz aktywnemu działaniu na jego rzecz.

Chcemy  mieć wpływ na ustalenia prawne dotyczącą szkolnictwa muzycznego. Jesteśmy zdeterminowani do działania.

Tworzymy społeczność, w której możesz podzielić się swoimi pomysłami, spostrzeżeniami i trudnościami. Możesz uzyskać pomoc albo kogoś zainspirować. Twój głos może mieć wpływ na tworzenie zasad polityki oświatowej w zakresie edukacji muzycznej. Zapraszamy Cię do zapisania się do Stowarzyszenia.

Skład Zarządu 2019/2021:

Przewodnicząca: Katarzyna Szymczyk, ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach
Wiceprzewodniczący: Janusz Ciepliński, PSM w Dywitach
Anna Grochulska, ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach
Agnieszka Płatkowska-Antas, ZPOSM im. G. Bacewicz w Warszawie
Ryszard Lenar, ZPSM nr 1 w Warszawie

Historia powstania stowarzyszenia

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Muzycznych powstało z inicjatywy nauczycieli i pracowników szkół muzycznych z całego kraju, którzy w trudnych dniach ogólnopolskiego strajku nauczycieli wiosną 2019 r. zdecydowali wziąć sprawy w swoje ręce.

Postulaty formułowane przez nauczycielskie związki zawodowe i stowarzyszenia, dotyczące obrania właściwej drogi polskiej edukacji, w tym instytucji SZKOŁY, były nam bardzo bliskie. Równocześnie jednak ujrzeliśmy zielone światło dla zrozumienia naszej odrębności. Uświadomiliśmy sobie z pełną doniosłością, że w polskiej debacie publicznej brakuje organu reprezentującego nauczycieli i dyrektorów szkół muzycznych, i że taką reprezentację należy stworzyć. 

Wystosowaliśmy do P. Ministra Glińskiego  list z postulatami dotyczącymi szkolnictwa muzycznego. W odpowiedzi na niego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podkreśliło otwartość na debatę dotyczącą problemów szkół artystycznych.

Wiosną i latem 2019 odbyły się spotkania robocze (o czym możesz przeczytać na Facebooku oraz na grupie facebookowej, do której zapraszamy). Wspólna praca osób zaangażowanych w te spotkania zaowocowała oficjalnym ukonstytuowaniem Stowarzyszenia w dniu 22.08.2019 r.

Teraz w imieniu wszystkich jego członków możemy oficjalnie działać na rzecz poprawy funkcjonowania uczniów, nauczycieli i całego systemu polskiej edukacji muzycznej. Jeżeli chcesz dołączyć do nas, zapoznaj się ze Statutem Stowarzyszenia, zapisz się i działaj z nami. Bez Ciebie i Twojego zaangażowania nic samo się nie zmieni.